Zadzwoń: 600 974 696

Ocieplanie pianką PUR Warszawa

KUL – BUD  to firma, która specjalizuje się izolacji natryskowej – bezkonkurencyjnej technologii dociepleń poddaszy i całych budynków. Przeprowadzamy profesjonalne ocieplanie pianą, wykorzystując do tego tylko wysokiej jakości, amerykańskie komponenty poliuretanowe marki Lallafom USA, które są bezpieczne zdrowotnie i ogniowo. Nasza firma wykonuje izolacje natryskowe od 2010 roku. Obecnie zwróciliśmy się w kierunku nowych technologii – oferując ocieplanie pianką PUR w Warszawie i woj. mazowieckim. Od samego początku dokładaliśmy wszelkich starań do tego, aby wykonywać ocieplanie pianą w taki sposób, który w pełni zadowoli naszych klientów. Najwyższa jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów są naszym priorytetem .Świadcząc wysokiej jakości usługi, obejmujące ocieplanie pianką, corocznie odnotowujemy wzrastanie poziomu zaufania i zadowolenia klientów. Profesjonalne ocieplanie pianką PUR w  Warszawie  i okolicach sprawia też, że firma natryskowa KUL – BUD  cieszy się także coraz lepszymi wskaźnikami ilości wykonanych izolacji a inwestorzy komfortem i oszczędnościami finansowymi. Dotychczasowe sukcesy motywują nas do dalszej pracy – rozwijamy się i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – jesteśmy przekonani, że izolacje natryskowe niosą ze sobą wiele korzyści budowlanych i użytkowych. Z pewnością jest to technologia, która pozostawia w tyle wszystkie inne metody termoizolacji. Z chęcią podejmujemy się zleceń na ocieplanie pianką PUR  w Warszawie i innych miejscach w województwie mazowieckim. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania i terminową realizację.


Od początku lat 80-tych, w lodówkach i zamrażarkach – a więc urządzeniach, których prawidłowe działanie uzależnione jest od skutecznej termoizolacji, zaprzestano stosowania tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Niestety nie zaprzestano ich powszechnego stosowania w naszych budynkach, w których na co dzień mieszkamy i użytkujemy. Wydajność tego typu tradycyjnych termoizolacji jest ogólnie określana przy pomocy współczynnika przewodności termicznej (λ lambda), nie uwzględniającego braków tych systemów w zakresie szczelności oraz nieuniknionych utrudnień w prawidłowej instalacji, takich jak łączenia i szczeliny miedzy materiałami izolacyjnymi. Skutkiem są występujące w tych miejscach mostki termiczne. Ponadto powszechnie utarte i panujące przekonania budowlane często mijają się z faktami! Od dawna bowiem wiadomo, że w przeciętnym, tradycyjnym budynku, poziom szczelności jego „koperty” znacząco odbiega od zakładanych norm. Efektem jest zakłócenie systemu ogrzewania i wentylacji wnętrza naszego domu, gdzie stosunek poziomu ponadnormatywnej (naturalnej) wymiany powietrza dysproporcjonalnie zwiększa zapotrzebowanie na pobór energii, zmniejszając wydajność zaawansowanej mechaniki grzewczo-klimatyzacyjnej. Jednocześnie naturalna przenikliwość wilgotnego powietrza w obszarach wykraplania („punktu rosy”) wraz z zastosowaniem nasiąkliwych i mało wydajnych tradycyjnych materiałów dociepleniowych, z upływem czasu znacząco redukują zakładane parametry i pożądaną integralność zewnętrznych połaci i ścian, których głównym zadaniem ma być zadbanie o nasz komfort i zdrowie.
My nie powielamy powszechnie jeszcze obecnych, lecz często błędnych przekonań oraz mitów n.t. zakładanych parametrów i skuteczności stosowanych dotychczas tradycyjnych technologii dociepleń. My od dawna uczymy się o tym, jak izolować prawidłowo, szczelnie, skutecznie, trwale i ekologicznie. Pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem… Budujcie Państwo oszczędnie i zdrowo!”
“Build tight, ventilate right!”

Aby być pewnym autentyczności produktów i jakości usług jakie są Państwu oferowane – PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO, ŻE MACIE PRAWO:

 • Wymagać od firmy wykonawczej okazania się aktualnym Certyfikatem Autoryzacji wydanym przez Xpand EuroGroup.
 • Wymagać od osoby bezpośrednio wykonującej natrysk by okazała się imiennym Certyfikatem Instalatora – tylko wtedy można mieć pewność, że posiada ona profesjonalną wiedzę i umiejętności.
 • Wymagać od wykonawcy zawarcia takiej pisemnej umowy, która będzie gwarantem autentyczności produktu.
 • Dostępu do Atestu Higienicznego produktu, wystawionego przez PZH – Państwowy Zakład Higieny.
 • Sprawdzić, czy pełna nazwa handlowa produktu jest identyczna z nazwą zamieszczoną w Aprobatach i Atestach.
 • Upewnić się, czy etykiety opakowań produktu na terenie inwestycji są prawidłowe.
 • Poinformować producenta lub dystrybutora jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości.
 • Otrzymać weryfikację od dystrybutora lub producenta, w razie wątpliwości dotyczących autentyczności produktu lub kompetencji firmy wykonawczej.
 • Zrezygnować ze współpracy z wykonawcą, jeśli stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji produktu lub oryginalności materiału.
 • Otrzymać z rąk Autoryzowanego Wykonawcy wieloletnią gwarancję na produkt – w formie pisemnej, która powinna być dostarczona Państwu najdalej 1 miesiąc po zakończeniu prac i powinna zawierać numer nadany przez producenta, numery seryjne opakowań wykorzystanych produktów oraz specyfikację prac.
 • W razie braku gwarancji w przewidzianym terminie poinformować o tym fakcie dystrybutora lub producenta.